Lufting av hunder

Vi mottar mye henvendelser om at hunde eiere lar sine hunder gjøre fra seg rundt i tunene og rett utenfor oppgangene. Vi ber om at dere går til plasser som er egnet for lufting av dyr. Vi trenger ikke la dyrene våre gjøre fra seg der unger ligger å ruller i gresset og rett foran oppgangene der vi bor. Heller ikke oppe i blomster urnene våre vaktmestere planter blomster i, skjerp dere dette er ikke akseptabelt. Ta ansvar og vær …

Gravearbeid i borettslaget

Get vil starte sitt arbeid i borettslaget. Det vil derfor bli en del gravearbeid i uke 28-30.

Nye brannvarslere i borettslaget.

Alle beboere får nye brannvarslere ved å henvende seg til våre kontorer Kolstadflaten 43 (rød hus, Skogly) Kontoret er åpent i sommer tirsdag og torsdag kl.10.00-14.00/ Ikke i uke 31,32 og 33 og torsdag 20.07.17 ( da er det stengt grunnet ferie) Alle våre brannapparat vil få service i august. Dette vil det komme nærmere informasjon om.

Vedlikehold av altangulv og for hageplatting

Når sommeren kommer er det flere som henvender seg til borettslaget med spørsmål om vedlikehold av gulv på altanen og platt i for hagene. Dette er andelseierens vedlikeholds ansvar og ta vare på dette område. Så beis/maling må dekkes av andelseier selv. Også jobben må utføres av andelseier,dette er ikke noe vaktmestertjenesten gjør.