ELBIL LADING

Våre elbil ladere er blitt skiftet ut den siste uken. Dette på grunn av at de som var montert på garasjeveggene etter rehabiliteringen ikke sto til dagens krav og standard. Det er derfor oppstått brann i enkelte av klemmen inne i lade boksene. De er nå oppe og går igjen og vi beklager at enkelte ikke fikk ladet bilene sine i dagene arbeidet pågikk. Det skal nå være strøm tilbake på alle plassene våre.

Har du ikke hentet GET boks

Utdelingen og omkobling fra Get er gjennomført. Har du ikke fått hentet ut ditt utstyr da borettslaget hadde utdeling i uke 35 og 36 kan du hente utstyr hos Get sine kontorer/ kundemottak på Brattørkaia 15, åpningstider mandag til fredag 09.00-17.00.