Prøvebelysning på Kolstad/Saupstad

Universell belysning er en gruppe der vi i borettslagene er med. Her legger vi planer for en felles belysnings plan for område. Gruppen ble startet i 2016 i regi av Områdeløft og sal vare til våren 2018. Her er det viktig at beboere engasjerer seg og er med når det arrangeres workshops. Her har vi prøvebelysning der det opplyses deler av områder beboere synes er trist og mørke. Her ser man hvor mye fantastisk en kan gjøre med noen farge …

Problemer med GET

Noen beboere opplever dessverre en del problemer rundt Get. Noen beboere har også fått fakturaer de ikke mener å stemme. ALLE DISSE HENVENDELSER SKAL RETTES TIL GET  TLF: 21 54 54 54 Styret vil ta opp disse problemene med Get i et eget møte slik at vi kan få ryddet opp i disse tingene.  

Stor tømming

Vi er da klar for høstens stor tømming, containere vil bli satt ut mandag 16.10-17 på A-B tun 17-10-17 på C-D tun 18.10-17 på E-F tun HUSK- Hvitevarer må settes utenfor containeren da dette fjernes av vaktmestere. I containeren skal ikke: Batterier, kjemikalier, maling, lakk og dekk. Dette er spesial avfall og må fjernes på beboers egen regning. Om containeren er full kommer det ikke nye, bruk da den neste på området. Husk også at Fretex vil være på området …