Planlegging av ny gang og sykkelbro Saupstad/Tiller

Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring. Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med innspill. Frem til 18. august 2018 kan alle som ønsker det, si hva de mener om planforslaget – enten det er positivt, nøytralt eller negativt. Når høringsperioden er over, vil …

GET SPØRREUNDERSØKELSE

VI HÅPER SÅ MANGE SOM MULIG SVARER PÅ UNDERSØKELSEN SOM KOM FRA BORETTSLAGET I POSTE.

Beboeråpent sommeren 2018

Fra torsdag 21.juni 2018 er det beboeråpent fra kl.11.30-15.00 Besøks adresse- Kolstadflata 43 (Rødt hus) Velkommen innom for en prat. Nye åpningstider vil bli publisert i høst.

Oppgradering av lekeplassen i tun B

Tun B ved Kolstadflata 11-15 er godt igang med og få en oppgradering av sin lekeplass. Plassen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2018. Det vil i denne forbindelse bli hugget ned flere trær,dette for at de er for høye, skader byggene eller er til fare for lekeplassområdet. Dette er en vurdering tatt av en spesialist på trær. Nye trær og busker vil bli plantet.

BORD OG BENKER SKAL IKKE STÅ VED INNGANGENE

Benker og bord skal ikke stå ved inngangene i borettslaget. Benker,stoler og bor skal heller ikke stå langs veggene ved blokkene. Vi har store grøntarealer og tun som har bord og benker. Dette er rømningsveier da inngangspartiene skal være tilgjengelig for bl.a utrykningskjøretøy. De som står ved inngangene/veggene vil bli flyttet av drift.

STOR TØMMING

Da er det klart for vårens stortømming i borettslaget. A-B-C tunet 23.05.18 D-E-F tunet 24.05.18 HUSK- elektriske ting SKAL ikke inn i containeren, sett dette utenfor slik at vaktmester kan få fjernet dette i egen container. Dekk og maling skal heller ikke i containeren. Slike ting må vi betale mye ekstra for. Borettslaget har mye utgifter på feil sortering dette går på våre felles utgifter,så sorter rett slik at vi heller kan bruke pengene på andre ting.   Er det …

Dronefotografering

I området Kolstad og Saupstad vil det være dronefotografering i perioden mandag 30 april og 1 mai 2018 Det vil derfor være droner som flyr over områdene.

GOD PÅSKE

Administrasjonen holder stengt 28.03.18 Borettslaget vaktmestere holder stengt fra 28.03.18 kl.12.00 Vi holder åpent som normalt igjen fra 03.04.18. Vi ønsker alle en riktig god påske

PARKERING

Parkeringen er nå i full gang. De som ikke er registrerte vil bøtelegges nå. Beboere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom borettslagets parkeringsregler. Beboere er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer i Smartoblat/ P-tiltatelse på blokk når de registrerer besøk. Parkering av lastebiler og større varebiler skal skje på henviste plasser. Campingvogner og tilhengere skal parkeres på vår private innlåst parkering. Biler som er avskiltet, bilvrak eller annet som tar opp plass, vil- om nødvendig- bli tauet vekk for …

STARTNUMMER TIL BARNAS SKIDAG

Også i år har borettslaget fått 30 startnummer til barnas skidag søndag 4.mars i Granåsen. Vi kjører i år også første mann til mølla. Hentingen vil foregå på våre kontorer torsdag 1.mars fra kl.14.00-18.00. Kolstadflata 43 (rødt hus) Må hentes av beboer i borettslaget som er voksen og kun til egne barn.