Planlegging av ny gang og sykkelbro Saupstad/Tiller

Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad
Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring.

Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med innspill.

Frem til 18. august 2018 kan alle som ønsker det, si hva de mener om planforslaget - enten det er positivt, nøytralt eller negativt. Når høringsperioden er over, vil byplankontoret gå gjennom innspillene og gjøre eventuelle endringer i planforslaget.

Hva er hensikten med planen?
Hensikten med å bygge en gang- og sykkelbro over Bjørndalen er å binde de folkerike bydelene Saupstad/Kolstad/Flatåsen (vest for Bjørndalen) og Tiller/Rosten (øst for Bjørndalen) tettere sammen. Planen legger til rette for å bygge ca 180 meter bro. I tillegg kommer ca 270 meter gang- og sykkelveger, som skal knytte broen sammen med det veinettet som allerede finnes.

Hvor kan jeg se nærmere på planen?

Du kan se hele planforslaget på:

Jeg vil gjerne komme med innspill til planen. Hvordan går jeg fram?

Du kan si din mening:

  • Via nettsiden nevnt i forrige avsnitt – gå til planforslaget og trykk på knappen “åpne skjema for å gi innspill”.
  • Via epost tilpostmottak@trondheim.kommune.no.
  • Via vanlig brevpost til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Dersom du velger å sende innspill via e-post eller vanlig brev, må huske å merke innspillet ditt med riktig saksreferanse: 12/2502

Jeg har spørsmål knyttet til dette planforslaget. Hvem kan svare?

  • Handler spørsmålet om hvordan du kan gi innspill, ta kontakt med Bytorget på tlf. 72 54 25 00 eller

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

 

  • Vennligst oppgi saksnummeret 12/2502 når du tar kontakt med oss.

Frist for uttalelse er 18. august 2018.

Kommunen vil vurdere alle innspill og uttalelser til forslaget i den endelige behandlingen av reguleringsplanen. Har du gitt skriftlig innspill til planen, vil du få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet.

Den vedtatte planen kunngjøres forøvrig i kommunens samleannonse i Adresseavisen.


GET SPØRREUNDERSØKELSE

VI HÅPER SÅ MANGE SOM MULIG SVARER PÅ UNDERSØKELSEN SOM KOM FRA BORETTSLAGET I POSTE.


Beboeråpent sommeren 2018

Fra torsdag 21.juni 2018 er det beboeråpent fra kl.11.30-15.00

Besøks adresse- Kolstadflata 43 (Rødt hus)

Velkommen innom for en prat.

Nye åpningstider vil bli publisert i høst.


Oppgradering av lekeplassen i tun B

Tun B ved Kolstadflata 11-15 er godt igang med og få en oppgradering av sin lekeplass. Plassen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2018. Det vil i denne forbindelse bli hugget ned flere trær,dette for at de er for høye, skader byggene eller er til fare for lekeplassområdet. Dette er en vurdering tatt av en spesialist på trær. Nye trær og busker vil bli plantet.


BORD OG BENKER SKAL IKKE STÅ VED INNGANGENE

Benker og bord skal ikke stå ved inngangene i borettslaget. Benker,stoler og bor skal heller ikke stå langs veggene ved blokkene. Vi har store grøntarealer og tun som har bord og benker.

Dette er rømningsveier da inngangspartiene skal være tilgjengelig for bl.a utrykningskjøretøy.

De som står ved inngangene/veggene vil bli flyttet av drift.


STOR TØMMING

Da er det klart for vårens stortømming i borettslaget.

A-B-C tunet 23.05.18

D-E-F tunet 24.05.18

HUSK- elektriske ting SKAL ikke inn i containeren, sett dette utenfor slik at vaktmester kan få fjernet dette i egen container. Dekk og maling skal heller ikke i containeren. Slike ting må vi betale mye ekstra for. Borettslaget har mye utgifter på feil sortering dette går på våre felles utgifter,så sorter rett slik at vi heller kan bruke pengene på andre ting.

 

Er det spørsmål angående tømmingen kan våre driftspersonell kontaktes i arbeidstiden på tlf: 95 4141 00


Dronefotografering

I området Kolstad og Saupstad vil det være dronefotografering i perioden

mandag 30 april og 1 mai 2018

Det vil derfor være droner som flyr over områdene.


GOD PÅSKE

Administrasjonen holder stengt 28.03.18

Borettslaget vaktmestere holder stengt fra 28.03.18 kl.12.00

Vi holder åpent som normalt igjen fra 03.04.18.

Vi ønsker alle en riktig god påske


PARKERING

Parkeringen er nå i full gang. De som ikke er registrerte vil bøtelegges nå.

Beboere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom borettslagets parkeringsregler. Beboere er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer i Smartoblat/ P-tiltatelse på blokk når de registrerer besøk.

Parkering av lastebiler og større varebiler skal skje på henviste plasser.

Campingvogner og tilhengere skal parkeres på vår private innlåst parkering.

Biler som er avskiltet, bilvrak eller annet som tar opp plass, vil- om nødvendig- bli tauet vekk for eiers regning. Biler parkert på borettslagets grøntområde omfattes også av dette.

Har du nettopp flyttet inn eller nettopp kjøpt leilighet må du registrere bil hos administrasjonen før du kan parkere.

Kontakt administrasjonen om du trenger hjelp angående parkering.

 

Har du fått bot må du kontakte Trondheim parkering.

Kolstadflaten borettslag drift behandler ikke saker som gjelder bøter.


STARTNUMMER TIL BARNAS SKIDAG

Også i år har borettslaget fått 30 startnummer til barnas skidag søndag 4.mars i Granåsen.

Vi kjører i år også første mann til mølla. Hentingen vil foregå på våre kontorer torsdag 1.mars fra kl.14.00-18.00. Kolstadflata 43 (rødt hus)

Må hentes av beboer i borettslaget som er voksen og kun til egne barn.