GET SPØRREUNDERSØKELSE

VI HÅPER SÅ MANGE SOM MULIG SVARER PÅ UNDERSØKELSEN SOM KOM FRA BORETTSLAGET I POSTE.

Beboeråpent sommeren 2018

Fra torsdag 21.juni 2018 er det beboeråpent fra kl.11.30-15.00 Besøks adresse- Kolstadflata 43 (Rødt hus) Velkommen innom for en prat. Nye åpningstider vil bli publisert i høst.

Oppgradering av lekeplassen i tun B

Tun B ved Kolstadflata 11-15 er godt igang med og få en oppgradering av sin lekeplass. Plassen vil stå ferdig i løpet av sommeren 2018. Det vil i denne forbindelse bli hugget ned flere trær,dette for at de er for høye, skader byggene eller er til fare for lekeplassområdet. Dette er en vurdering tatt av en spesialist på trær. Nye trær og busker vil bli plantet.

BORD OG BENKER SKAL IKKE STÅ VED INNGANGENE

Benker og bord skal ikke stå ved inngangene i borettslaget. Benker,stoler og bor skal heller ikke stå langs veggene ved blokkene. Vi har store grøntarealer og tun som har bord og benker. Dette er rømningsveier da inngangspartiene skal være tilgjengelig for bl.a utrykningskjøretøy. De som står ved inngangene/veggene vil bli flyttet av drift.