Planlegging av ny gang og sykkelbro Saupstad/Tiller

Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring. Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med innspill. Frem til 18. august 2018 kan alle som ønsker det, si hva de mener om planforslaget – enten det er positivt, nøytralt eller negativt. Når høringsperioden er over, vil …