Parkering for 2 hjulinger

2 hjulinger (MC, scooter etc) trenger ikke å registreres i parkeringsapp, men må parkere på tiltenkte plasser. Parkeres det andre steder vil det bli skrevet ut bot.

Presisering av parkeringsbestemmelser

Etter endel spørsmål vedørende parkeringsbestemmelsene så ønsker vi å presisere: Alle andeler har 3 gjesteparkeringer. I tillegg har man enten: A) 2 faste parkeringsplasser B) 1 garasjeplass + 1 fast parkeringsplass C) 1 ladeplass + 1 fast parkeringsplass

Søppelkontainere

Styret anmoder beboere om å ikke sende barn som er for lave til å gå ut med søpla før de når opp. Søppelposer blir ofte stående nedenfor og lokk/luker blir stående oppe.

Ferieavvikling Trønderblikk

I uke 28, 29 og 30 vil det ikke bli noe framdrift på utskifting av ventilasjon grunnet ferieavvikling hos Trønderblikk. Det vil si fra og med 8/7 til og med 26/7.