Beboeråpent 11/12

Beboeråpent Onsdag 11/12 utgår. Kommer sterkere tilbake neste uke.

Julaftenselskap for enslige

Saupstad frivillighetssentral arrangerer julaften for enslige. Saupstad Frivillighetsentral inviterer til julaftenselskap på saupstad Bydelskafe/storstua, Søbstad helsehus fra kl 16:00 – 21:00 på julaften.