Det felles trær i biltun C. Kun opprydding står igjen.