Epost adresser andelseiere

I forbindelse med digital generalforsamling så ser vi at vi mangler noen mailadresser til andelseiere. Vi har levert ut innkallinger i postkassen til disse, men hadde vært fint å hatt flest mulig til en senere anledning. Send din mail til styret@kolstadflaten.no eller post@kolstadflaten.no

Årets dugnad

Styret har bestemt at årets dugnad skal gjennomføres, men med flere restriksjoner. Tun A, B og C: 12.05.20 Tun D, E og F: 13.05.20 Dere starter når dere har lyst.           HUSK 1 METER AVSTAND Vaktmester legger ut utstyret som vanlig, når du velger deg det utstyr du skal bruke, så er det ikke lov til å dele med andre. Utstyret legges tilbake der dere tok det ifra. Vi kommer til å legge ut pakker med engangshansker, vi oppfordrer alle …

Miljøpakken skal ruste opp gang- og sykkelvegen mellom Huseby (Kongsvegen) og Bjørndalsbrua.

Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad. Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpaet av juli. Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp. For mer info: https://miljopakken.no/nyheter/bedre-a-ga-og-sykle-pa-kolstad?fbclid=IwAR2EGZfUrPrrmsu5N-puvWG3vjCjbSnrKuzZp6cSUilopUW_ZDpVgcritRA