Basseng

Styret har mottatt en del klager på at noen beboere har basseng på balkongen sin. Dette er ikke lov, da vann renner ut av bassenget, å ned til naboer. Balkongen er ikke 100% tett, så det kan fort bli ubehagelig for dine naboer. Styre anbefaler at basseng blir satt utenfor blokkene. Dere må gjerne bruke de nye slangene til å fylle opp disse. Men de gamle «brannslangene» skal ikke brukes.

Engangsgriller

Det er ikke tillatt å bruke engangsgriller på borettslagets plener. Skal dere bruke engangsgriller, så må disse ligge på en steinoverflate. Det hjelper ikke med det stativet som følger med grillen. Den som bruker grillen har selv ansvaret for at den er 100% slukket etter bruk, å at den blir kastet på en forsvarlig måte!

IN-Ordning

Generalforsamlingen vedtok i 2019 at vi skulle åpne for å innføre IN-ordning i vårt borettslag. Styret har undersøkt saken og vedtatt å ikke innføre ordningen. Årsaken er enkel, hvis vi inngår avtale, låser vi samtlige lån. Det betyr at lån ikke kan slås sammen, re-forhandles eller å endre på nedbetalingstiden. Vi er klar over at enkelte sameier og borettslag har inngått slike avtaler, men de har en helt annen størrelse en Kolstadflaten borettslag. Fagfolk anbefaler oss derfor ikke å inngå …

Fellesarealer

ALLE fellesarealer, som ved inngangspartiet og under trapp i kjeller SKAL være fritt for utstyr. Ingen sykler, barnevogner eller andre ting. Dette er brannforebyggende. Viser til brannen i Ringveien borettslag, der det ble tent på noe i kjelleren. Dessverre så gjelde dette ting som henger videre opp i oppgangene. Gardiner, bilder og dørmatter skal ikke henge eller ligge utenfor døren til leilighetene. Viser til tidligere utsendt skriv. Dette er ikke noe styret har bestemt. Dette er et pålegg fra offentlige …

Måser

Styret er veldig klare over problemene beboerne har med måser. Vi har i lang tid jobbet opp i mot eksperter på hvordan vi kan løse dette store problemet. Vi har snakket med alt i fra flyplasser til fugleksperter. Å ingen av de har noen klar måte å løse problemet på. Vi har prøvd drager, vi har prøvd lyd og lys, å ingenting av dette har hatt noe effekt. Pr. nå, så vet vi faktisk ikke helt hva vi kan gjøre. …

Vannslanger

Det har blitt montert opp nye vannslanger i alle tun, disse er plassert slik at den skal nå det meste av tunet, de er 30 meter lange. De største tunene har fått 2 stk. Nøklene til vannlåsen blir hengt opp litt høyt på veggen i den oppgangen der slangen er montert. Den SKAL henges tilbake der etter bruk. Den som bruker slangene er ansvarlig for at slangen blir behandlet bra, så vi slipper at den blir ødelagt. For å bruke …

Vi vant vi vant..!

Trøndelagkraft deler hvert år ut penger til gitte formål for borettslag via sin dugnadspakke. Vi søkte penger til parkbenker vi ønsket å sette på bilsiden. Å vi var så heldige å få tilslag på 3 stk parkbenker til en verdi av 7000,- stykke! Disse er nå ankommet borettslaget, og er plassert ut. 1 stk ved Skogly, 1 stk ved vaktmestergarasjen, og den siste står der Sumarkvila var. (utenfor 5a)Bruk de godt, men med omhu.

Protan

Protan vil starte opp sitt tak arbeid i uke 26. De vil fortsette der de slapp i fjor, i blokk 19.

Trær og annen beplantning

Borettslaget vil i år, som i fjor drive med beplantning. Det ble startet rundt biltun F, for så å fortsette baksiden oppover. Før det fra tun A vil gå nedover på framsiden ned til tun F igjen. Store bjørketrær som vender mot lekeplass vil bli fjernet grunnet at de gir store allergiplager for de som sliter med det, å at HMS krav sier at store trær som vender mot lekeplass må fjernes. Alle trær og blomster som blir plantet er …

Oppsigelse av GET

Styret minner alle beboere på at de selv må si opp sine private avtaler med GET. De som har økt sin intetnetthastighet eller har flere dekodere må ringe GET på tlf: 21545454. De som savner returlappe på sine GET produkter , så kommer de når avtalen med GET går ut til høsten. Vi betaler ikke noe til Telenor før avtalen med GET går ut..