Status Ohmia.

Ohmia er godt i gang med å montere ladere for El-biler. Det blir satt opp bokser i alle garasjer, og på enkelte steder på ute parkeringen. Beboere vil få info når de kan bestille egen ladeplass være seg det er i garasje eller på p-plassen. Ohmia tar hele kostnaden for graving og montering, det betyr med andre ord det er kostnadsfritt for borettslaget.

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR. Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.  Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019. De beboere som selv har …

Retur av GET utstyr

GET sender i disse dager ut returlapper til alle beboere. Du er selv ansvarlig for at alt utstyr blir returnert. Returlappene forventes i løpet av uke 37.