Varsling om Fyrverkeri

Torsdag 27.02.2020 kl 20.00 presis vil det bli skutt opp et større fyrverkeri i forbindelse med boligprosjektet Heimdalsporten på Heimdal. Dette er annonsert bredt i sosiale media og med helsides annonse i adresseavisen.

Bøtter med sand

Hvis det er noen oppganger som ønsker 1 bøtte med sand i oppgangen sin for å strø på trappa så meld tilbake til styret@kolstadflaten.no

OBS!

I løpet av natt til Lørdag/lørdagsmorgen 22/2-20 ble det gjort hærverk på en bil til et styremedlem i borettslaget. Det ble stukket hull i 4 dekk. Dette skjedde også i November til samme styremedlem men da på den andre bilen deres. Er det noen som har sett/hørt noe så blir vi takknemlig for tips. Saken er politianmeldt. Tips sendes: styret@kolstadflaten.no eller Politiet 02800

Gravearbeid

I forbindelse med at vi skal over til Telenor som tv og bredbåndsleverandør i løpet av året så vil det bli litt gravearbeid rundt blokkene framover. Det skal graves i mellom blokkene på kortsidene. Det er BN Entreprenør som skal stå for gravingen.

Ohmia Charging

Til beboere i Kolstadflaten Borettslag. Takk for at ditt boligselskap har valgt Ohmia Charging som totalleverandør av ladetjeneste for ladbare biler. Vi tar ansvar for alt når det kommer til lading av ladbare biler i ditt boligselskap – bortsett fra å koble laderen til bilen. Bestill lading i vår nye bestillingsløsning her! Eller gå inn på www.ohmiacharging.no/bestilling Det vil være fire midlertidige ladepunkt ved vaktmestergarasjen, som kan brukes med tilsendt RFID brikke fram til det blir montert flere ladere på …

Nytt låssystem

For å unngå at beboere ikke kommer seg inn i oppgangen sin i forbindelse med montering av nytt låssystem så vil det gå an å bruke den gamle nøkkelen sin fram til alle brikker er utlevert. Dato for utlevering av brikker kommer senere.

Nytt låssystem

Vår leverandør er så smått i gang med vårt nye låssystem. Når det gjelder brikkeutdeling så vil det komme lappe i postkassen når dette kan hentes og i tillegg SMS. KF45, 47 og 49 vil være første tun som blir tatt.

Parkeringsplass ved Skogly

Vi har gjort om parkeringen nede ved Skogly. Parkeringen rett utenfor Skogly er for ansatte og styremedlemmer, mens den som ligger mot nr. 39 er for beboere i 39 og 45. Dette for å unngå at parkeringen blir fyllt opp ved arrangement ved Botan.