Siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere

Tirsdag 14.12 og Onsdag 15.12 er siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere i borettslaget.

Vi sitter i vaktmestergarasjen midt i borettslagene på disse tidspunktene:

Tirsdag 14.12.2021 - mellom 12:00-13:00 - og 19:00-20:00
Onsdag 15.12.2021 - mellom 12:00-13:00 og 19:00-20:00

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag, onsdag klokken 12:00 - 20:00.

Husk legitimasjon.

Huske og ta med ditt gamle brannslukningsapparat for innlevering.

Hilsen oss i styret.

 


Hohoho....Nissen kommer

Søndag 12. Desember kommer nissen på besøk i Borettslaget! 🧑🏼‍🎄

Han kommer med en overraskelse til barna. Nisse-sleden starter i tun F klokken 17:00, og bruker ca. 10 minutter i vært tun. Når nissen har dratt, vil det bli pølse og gløgg utenfor Skogly.

For at det skal bli rettferdig for barna i borettslaget, så må vi ha ett billettsystem.

Billettene kan hentes på Skogly (Røde huset mellom blokk 39 og blokk 45.) Mandag 6. Desember mellom klokken 18:00 – 20:00.      Max 5 stk. per husholdning. Barn opp til 12 år.

Styret/Tun kontaktene.


Utskiftning av brannslukningsapparater og røykvarslere

Styret har bestemt at borettslaget skal skifte ut brannslukningsapparatene og røykvarslerne, i alle leilighetene i borettslaget.

Styret mener at disse apparatene ikke er i tilfredsstillende stand lenger, og må derfor skiftes ut nå.

Det vil bli utlevert 1 stk brannslukningsapparat + 2 stk røykvarslere inkl. batteri, til hver leilighet.

Beboerne må selv komme og hente utstyret og kvittere ut for mottatt utstyr. Beboerne må samtidig ta med seg tidligere utleverte brannslukningsapparat og levere dette tilbake til borettslaget, som vil sørge for at apparatet vil bli destruert.

Brannslukningsapparatet og røykvarslerne må hentes i garasjen ved tun C (gamle traktorgarasjen)

TIRSDAG 07.12.21  18.00 – 20.00                           TUN A og B

ONSDAG 08.12.21 18.00 – 20.00                             TUN C og D

TORSDAG 09.12.21 18.00 – 20.00                           TUN E og F

 

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag 07.12.21, kl 18.00 - 20.00

Husk legitimasjon

Husk å ta med ditt gamle brannslukningsapparat, for innlevering

 

Hilsen

Styret i Kolstadflaten Borettslag


Stortømming Uke 42

Nå nærmer man seg årets andre stortømming. I den anledning vil det bli satt ut containere i nærheten av din oppgang slik at du kan rydde
i kjellerboden.
Oppgang 1-27 Onsdag 20. Oktober Oppgang 28-49 Torsdag 21. Oktober
Containerne blir satt ut den aktuelle dagen og står til morgenen etter. Små el- artikler, spesialavfall
Det er ikke anledning til å kaste bildekk.
Det er kun tillat å bruke gjennomsiktige sekker.
som maling settes i containerhuset
ved vaktmestergarasjen.
Store el- artikler som kjøleskap, komfyrer ol.
kan settes på siden av containeren ved
oppgangen. Dette vil da bli hentet av
vaktmesterne.

 

 

 


Status Ohmia.

Ohmia er godt i gang med å montere ladere for El-biler. Det blir satt opp bokser i alle garasjer, og på enkelte steder på ute parkeringen. Beboere vil få info når de kan bestille egen ladeplass være seg det er i garasje eller på p-plassen.

Ohmia tar hele kostnaden for graving og montering, det betyr med andre ord det er kostnadsfritt for borettslaget.


VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR.

Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.

 Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019.

De beboere som selv har sittet i styret, vet at det har vært store utfordringer med at et stadig utskiftende styre skal være utøvende arbeidsgiver. Som styremedlem har man anledning til å lese dokumenter i saker fra år tilbake. Vi har tidligere meddelt at de fleste av oss er amatører når det kommer til å være arbeidsgivere både ovenfor de ansatte og myndigheter. Kravene til arbeidsgivers ansvar, plikter og oppgaver er skjerpet. Det har heller ikke alltid vært enkelt for de ansatte å skulle forholde seg til ny arbeidsgiver med jevne mellomrom. I et borettslag kan det skje relativt ofte, for frekvens på utskifting av styremedlemmer skjer stort sett hvert år. Styret har ikke kunnet dele all info med andelseiere, for dette har ligget under personalsaker, hvilket er taushetsbelagt.

Styret har, siden juni måned, arbeidet med å få i stand en avtale der de ansatte får bli med over til ny arbeidsgiver. Det betyr i klartekst, en virksomhetsoverdragelse. Det har nå kommet i stand, og det betyr at borettslagets ansatte fortsetter som før.

For beboerne betyr ikke dette noe nytt. Dere vil fremdeles kunne nå vaktmester i arbeidstiden 7-15. Et eksternt firma skal fortsatt ha døgnvakt i tilfelle skader, innlåsing etc.

Firmaet Stig Vikan AS har inngått avtale med Kolstadflaten Borettslag, de skal drifte borettslagets vaktmestertjeneste.

Hilsen
Styret


Retur av GET utstyr

GET sender i disse dager ut returlapper til alle beboere. Du er selv ansvarlig for at alt utstyr blir returnert. Returlappene forventes i løpet av uke 37.


Basen for ansatte under Covid-19

På de faste ansattes initiativ, ble det i vår bestemt å dele gruppen. De fast ansatte ønsket å ha vaktmestergarasjen som sin base. De innleide fikk derfor ha Skogly som sitt tilholdssted. Dette har vaktmestertjenesten selv bestemt, og styret synes det var en klok avgjørelse med tanke på de smittevernregler vi alle må forholde oss til. For kontakt med drift , så kan de nåes på tlf: 95414100 eller mail: vaktmester@kolstadflaten.no