Gatefeiing på Kolstadflata BL i uke 19

Mandag 9 mai t.o.m onsdag 11 mai blir alle asfalterte områder på Kolstadflata BL feiet. Dette medfører at ALLE biler og motorsykler som står parkert på området må flyttes.

Arbeidet vil foregå alle dager fra kl. 07:00

 Mandag 9 mai Tun F og E

Fra garasjenummer 1-24

 

 Tirsdag 10 mai Tun D og C

Fra garasjenummer 25-52

 

 Onsdag 11 mai Tun B og A

Fra garasjenummer 53-95

 

Parkering

Blågarasje og lille parkering (inngjerdet område) er tilgjengelig alle dager fra kl. 06.30. Lille parkering blir låst hver ettermiddag. Parkering langs kantsteinrekke ved plenøyene blir tilgjengelig kun på mandag 9 mai. Områder som er ferdig feiet kan parkeres på. Ingen parkering inne i Tunene og på tipplass.

 

Mandag 9 mai. Parkering på ledige plasser fra garasjenummer 25-95 (Tun A-D)

 

Tirsdag 10 mai. Parkering på ledige plasser fra garasjenummer 1-24 samt 53-95 (Tun A-B og E-F)

 

Onsdag 11 mai. Parkering på ledige plasser fra garasjenummer 1-52 (Tun C-F)

 

Mvh

Vaktmester


Stortømming - Mai 2022

Mandag 23. Mai for TUN A, B og C.

Tirsdag 24. Mai for TUN D, E og F.

Bildekk skal ikke i containeren, disse må dere kvitte dere med selv. Hvitevarer settet utenfor. Småelektronikk og maling skal i container som står fast ved den øvre traktorgarasjen.

Epost tunkontakt: Tunkontakt@kolstadflaten.no                                                                 

 

Tunkontakter og styret.


Dugnad

Årets dugnad nærmer seg.

Tirsdag 10.Mai for TUN D, E og F.

Onsdag 11.Mai for TUN A, B og C.

Utstyret blir lagt ut av vaktmester i løpet av ettermiddagen. Ta vare på det utstyret du bruker, og legg det tilbake der du fant det etter bruk. Løv og annet natur skal legges i gjennomsiktige poser. Vaktmester henter denne dagen etter.


Ishøvling av parkeringsplasser

 OBS! OBS! 

Ishøvling av p-plasser og interne veier Kolstadflaten BL, uke 8, 2022 

 BILER/PARKERING: 

Det blir klargjort til midlertidige p-plasser:

  • Blågarasjen: Fra kl 07 hver morgen.
  • Lille parkering: Fra kl 06 hver morgen vil den være opplåst. 
  • Hvitgarasjen: Fra kl 07 hver morgen.
  • Langs kantsteinsrekke foran innkjøringer til P-plasser tun B og C : Dette området er kun tilgjengelig mandag! 

Hensatte kjøretøyer vil bli fjernet for eiers regning. 

Styret/vaktmester 


Siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere

Tirsdag 14.12 og Onsdag 15.12 er siste frist for utskiftning av brannslukningsapparat og røykvarslere i borettslaget.

Vi sitter i vaktmestergarasjen midt i borettslagene på disse tidspunktene:

Tirsdag 14.12.2021 - mellom 12:00-13:00 - og 19:00-20:00
Onsdag 15.12.2021 - mellom 12:00-13:00 og 19:00-20:00

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag, onsdag klokken 12:00 - 20:00.

Husk legitimasjon.

Huske og ta med ditt gamle brannslukningsapparat for innlevering.

Hilsen oss i styret.

 


Hohoho....Nissen kommer

Søndag 12. Desember kommer nissen på besøk i Borettslaget! 🧑🏼‍🎄

Han kommer med en overraskelse til barna. Nisse-sleden starter i tun F klokken 17:00, og bruker ca. 10 minutter i vært tun. Når nissen har dratt, vil det bli pølse og gløgg utenfor Skogly.

For at det skal bli rettferdig for barna i borettslaget, så må vi ha ett billettsystem.

Billettene kan hentes på Skogly (Røde huset mellom blokk 39 og blokk 45.) Mandag 6. Desember mellom klokken 18:00 – 20:00.      Max 5 stk. per husholdning. Barn opp til 12 år.

Styret/Tun kontaktene.


Utskiftning av brannslukningsapparater og røykvarslere

Styret har bestemt at borettslaget skal skifte ut brannslukningsapparatene og røykvarslerne, i alle leilighetene i borettslaget.

Styret mener at disse apparatene ikke er i tilfredsstillende stand lenger, og må derfor skiftes ut nå.

Det vil bli utlevert 1 stk brannslukningsapparat + 2 stk røykvarslere inkl. batteri, til hver leilighet.

Beboerne må selv komme og hente utstyret og kvittere ut for mottatt utstyr. Beboerne må samtidig ta med seg tidligere utleverte brannslukningsapparat og levere dette tilbake til borettslaget, som vil sørge for at apparatet vil bli destruert.

Brannslukningsapparatet og røykvarslerne må hentes i garasjen ved tun C (gamle traktorgarasjen)

TIRSDAG 07.12.21  18.00 – 20.00                           TUN A og B

ONSDAG 08.12.21 18.00 – 20.00                             TUN C og D

TORSDAG 09.12.21 18.00 – 20.00                           TUN E og F

 

Hvis problem, ring oss på telefon 941 43 686, tirsdag 07.12.21, kl 18.00 - 20.00

Husk legitimasjon

Husk å ta med ditt gamle brannslukningsapparat, for innlevering

 

Hilsen

Styret i Kolstadflaten Borettslag


Stortømming Uke 42

Nå nærmer man seg årets andre stortømming. I den anledning vil det bli satt ut containere i nærheten av din oppgang slik at du kan rydde
i kjellerboden.
Oppgang 1-27 Onsdag 20. Oktober Oppgang 28-49 Torsdag 21. Oktober
Containerne blir satt ut den aktuelle dagen og står til morgenen etter. Små el- artikler, spesialavfall
Det er ikke anledning til å kaste bildekk.
Det er kun tillat å bruke gjennomsiktige sekker.
som maling settes i containerhuset
ved vaktmestergarasjen.
Store el- artikler som kjøleskap, komfyrer ol.
kan settes på siden av containeren ved
oppgangen. Dette vil da bli hentet av
vaktmesterne.