Status Ohmia.

Ohmia er godt i gang med å montere ladere for El-biler. Det blir satt opp bokser i alle garasjer, og på enkelte steder på ute parkeringen. Beboere vil få info når de kan bestille egen ladeplass være seg det er i garasje eller på p-plassen.

Ohmia tar hele kostnaden for graving og montering, det betyr med andre ord det er kostnadsfritt for borettslaget.


VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR.

Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.

 Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019.

De beboere som selv har sittet i styret, vet at det har vært store utfordringer med at et stadig utskiftende styre skal være utøvende arbeidsgiver. Som styremedlem har man anledning til å lese dokumenter i saker fra år tilbake. Vi har tidligere meddelt at de fleste av oss er amatører når det kommer til å være arbeidsgivere både ovenfor de ansatte og myndigheter. Kravene til arbeidsgivers ansvar, plikter og oppgaver er skjerpet. Det har heller ikke alltid vært enkelt for de ansatte å skulle forholde seg til ny arbeidsgiver med jevne mellomrom. I et borettslag kan det skje relativt ofte, for frekvens på utskifting av styremedlemmer skjer stort sett hvert år. Styret har ikke kunnet dele all info med andelseiere, for dette har ligget under personalsaker, hvilket er taushetsbelagt.

Styret har, siden juni måned, arbeidet med å få i stand en avtale der de ansatte får bli med over til ny arbeidsgiver. Det betyr i klartekst, en virksomhetsoverdragelse. Det har nå kommet i stand, og det betyr at borettslagets ansatte fortsetter som før.

For beboerne betyr ikke dette noe nytt. Dere vil fremdeles kunne nå vaktmester i arbeidstiden 7-15. Et eksternt firma skal fortsatt ha døgnvakt i tilfelle skader, innlåsing etc.

Firmaet Stig Vikan AS har inngått avtale med Kolstadflaten Borettslag, de skal drifte borettslagets vaktmestertjeneste.

Hilsen
Styret


Retur av GET utstyr

GET sender i disse dager ut returlapper til alle beboere. Du er selv ansvarlig for at alt utstyr blir returnert. Returlappene forventes i løpet av uke 37.


Basen for ansatte under Covid-19

På de faste ansattes initiativ, ble det i vår bestemt å dele gruppen. De fast ansatte ønsket å ha vaktmestergarasjen som sin base. De innleide fikk derfor ha Skogly som sitt tilholdssted. Dette har vaktmestertjenesten selv bestemt, og styret synes det var en klok avgjørelse med tanke på de smittevernregler vi alle må forholde oss til. For kontakt med drift , så kan de nåes på tlf: 95414100 eller mail: vaktmester@kolstadflaten.no


Ekstrautstyr til ventilasjonen.

Trønderblikk begynner denne uken med service på ventilasjonsanleggene. Som dere har sett,så henger det en lappe på dørene deres. signer denne lappen, å la den henge på døren. Se på dørene nede i gangen for tidspunkt for deres andel.

Trønderblikk kommer også med ett tilbud på ekstrautstyr som dere kan bruke bruke sammen med anlegget. Det ene er utskiftning av dagens panel, til fordel av et panel med kun 4 knapper. (se bilde under) De har også ett tilbud på en tråløsruter så dere kan bruke en app på telefonen til å styre anlegget. (også det vist på bilde under)


Varmtvannsberedere

Styrer minner om andelseiers ansvar for varmtvannsberederne (VVB) i egen leilighet. Det betyr at andelseier selv har  ansvaret for
at den er i god stand, og at den ikke har lekkasjer. Ventilen på
topp må etterstrammes. Borettslaget har alt for mange vannskader, og vi kan som følge av det forvente en økning av både forsikringspremie og egenandel dersom ikke dette bremses. Økning av forsikringspremie kan innebære økte felleskostnader. Kontakt rørlegger eller vaktmester på Vaktmester@kolstadflaten.no eller tlf 95414100. Vaktmester vil ikke etterstramming ventilen, men kan vise hvor den sitter.


Service på ventilasjonsanleggene

Trønderblikk vil i løpet av kort tid begynne med service på ventilasjonsanleggene. Det skal da skiftes filter og en rask kontroll av anlegget. I den anledning så må Trønderblikk ha tilgang til deres leilighet. Legger ved to bilder av framdriftsplanen, der kan dere se når de kommer til dere. Trønderblikk vil også henge opp lapper på vær enkelt dør,slik at dere ser når det er deres tur.


Rydding av fellesarealene

Drift har i dag ryddet fellesarealene for ting. Ingenting skal stå i oppe i gangene, eller under trappen. Denne gangen ble ting satt ned i fellesbodene, men neste gang blir ting kastet. Vi minner om at dette er formidlet til alle beboere i skriv tidligere. Det er brannforebyggende som har satt dette som et krav!

Fra nå er det kun mulig å benytte seg av låsebrikkene, da sylindrene er byttet.

Skrivet borettslaget mottok fra Trøndelag brann -og redningstjeneste IKS.

Avfalls container for spesialavfall.

Borettslaget har en container hvor farlig avfall skal sorteres og kastes.
• Batterier
• Lyspærer
• Lysrør
• Malingsprodukter
• Rengjøringsmidler
• Spillolje
• Spraybokser
• Whitesprit, rødsprit o.l
• Småelektrisk (røykvarsler, mobiltelefon, hårføner, blinkesko o.l.)

Containeren er plassert bak vaktmestergarasje (Ved Kolstadflata 21). Låsen åpnes med din egen dørnøkkel. Låsen er litt vrien å åpne, så dere må dytte inn døren mens dere vrir nøkkelen mot høyre, for så å trekke den forsiktig mot dere.
Farlig avfall er en samlebetegnelse på alt avfall som inneholder helsefarlige og miljøskadelige stoffer, og som ved uforsvarlig håndtering kan føre til alvorlig forurensning og skade naturen, dyr og mennesker

Containeren er plassert ved vaktmestergarasjen
Det er viktig at det holdes orden i den!
Ting som kan legges i containeren.

Ohmia monterer ladere

Som noen allerede har sett, så har det kommet opp noen sperrebånd på parkeringsplassen. Dette er for at Ohmia skal montere Elbil-ladere. De starter med graving ved blokk 3 i uke 33, og vil fortløpende jobbe seg nedover. De har et ønske om at bilene ikke parkeres tett inn til sperrebåndene så de får plass til å montere.

Det kan også oppleves at deler av parkeringen kan, for kortere perioder være helt avsperret. Hvis det ikke blir plass til din bil, så kan dere i anleggstiden parkere tett inntil de store gressplenene som skiller parkeringen fra Casper Lundes veg. Men dere må IKKE stå til hinder for noen, da får dere bot.

Dere må prøve å ikke parkere så tett inntil sperrebåndet, da de trenger plassen til å arbeidet sitt.