Referat fra beboermøte

Da ligger referat fra beboermøtet 1.November ute på tobb sin side.


Høstens stortømming

Tun A-B-C. Tirsdag 17 oktober

Tun D-E-F. Onsdag 18 oktober

Som vanlig skal dere ikke kaste bildekk, spesialavfall som maling, elektriske artikler og lignende (disse kan settes utenfor container)

Ved bruk av søppelsekk skal kun gjennomsiktige sekker brukes, da svarte sekker ikke er lovlig. Svarte sekker utløser gebyr. Containere blir satt ut fortløpende utover dagen. De vil stå utplassert ca. 1 døgn.


Referat Beboermøte.

Referat fra beboermøte 09.11.22. er nå lagt i portalen og sendt på mail til de beboere som har registrert mailadresse.