Ekstraordinær generalforsamling.

I morgen Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling for borettslaget. Stedet er Kolstad Arena kl: 19:00. Se innkallelse for møtets agenda. Kom og gjøre opp din egen mening om saken.Bruk stemmeretten din!

Grillplassen i tun B

Grillplassen i tun B vil i løpet av høsten bli flyttet fra nede i tunet (utenfor 15b) til oppe ved lekeplassen. Dette er for at det er sjenerende for naboer når det blir grillet der nede.

NYTT TELEFONNUMMER ADMINISTRASJONEN.

Administrasjonen har fått nytt telefonnummer: 941 43 686. (Hverdager mellom kl 09.00 – 15:00)Skal du nå vaktmestertjenesten så ringer du som før: 954 14 100.(Hverdager mellom 07:00 – 15:00)Utenom åpningstid, og hvis det er akutt, ring SSG på 03360 Epost Vaktmester: vaktmester@kolstadflaten.no Styret: styret@kolstadflaten. administrasjon: post@kolstadflaten.no

Laddeplasser Ohmia

Ohmia aktiverer alle ladeplasser fra blokk 3 til og med 29 i starten av neste uke. Både de ute, og de i garasjene. Det er nå åpent for bestilling av ladeplass på www.ohmiacharging.no/De som har ladding på endene av garasjerekkene, må innen 1.Desember opprette nytt abonnement til Ohmia for å få bruke ladeplassen etter den datoen. Fra blokk 37 og nedover vil bli ferdigstilt innen kort tid.

Styret er i dag gjort oppmerksom på at det er hengt opp lapper på vinduene i borettslaget.  Borettslagets logo er misbrukt, e-postadresse kan misforståes fordi de bruker kolstadflaten i adressen. I tillegg er oppslaget anonymt, det betyr at dere ikke vet hvem som prøver å henvende seg til dere, og styret vil på generelt grunnlag fraråde dere å sende mail til ukjente adresser. STYRET kommer i løpet av noen få dager ut med info om vaktmestertjenesten mv. Det er viktig …

OPS OPS!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS: Lar du vaskemaskina eller tørketrommelen jobbe mens du sover? Det gjorde heldigvis ikke disse huseierne, og det var de glade for! De var våkne da de kjente røyklukt fra vaskerommet, og berget nok huset sitt med tidlig og riktig innsats Vi ble sendt ut for å ta en temperaturkontroll og bistod med utlufting. Huseierne var tydelige på at de aldri setter på vask og tørk på natta – det bør ikke du gjøre heller.

Protokoll ekstra ord.Genforsamling.

Det ble avhold en ekstraordinær generalforsamling Søndag 27.09.20. Det ble der bestemt å avholde en ny generalforsamling. Info om denne kommer om ikke så lenge.

Vaktmestertjenesten

Som dere tidligere er blitt opplyst om, så overtok Stig Vikan AS vaktmestertjenesten i borettslaget fra 01.10.20. Som beboere vil dere ikke merke noe forskjell. Telefonnummeret blir det samme 954 14 100 . Dere vil da få, som før kontakt med vaktmester mellom kl: 07:00 og 15:00. Dere kan også sende mail til vaktmester@kolstadflaten.no. Hender det noe utenom vaktmesternes arbeidstid, så må dere ringe SSG på 03360. Vi kommer med fyldigere informasjon i neste uke. Epost til styret og administrasjonen sendes som …

Transport til ekstraordinære generalforsamlingen.

Som dere sikkert har fått med dere, så er det busstreik. Så styret har ikke lyktes å fikse transport til beboere som skal til Lerkendal. Det er da opp til alle beboerne å komme seg dit selv. Kan også varsle om at Tobb mener at det IKKE er styret sitt ansvar å bringe folk til møtet, slikt som det tidligere ble formidlet til arbeidsgruppen. Men møt opp, å få svar på ALT det arbeidsgruppen mener det ikke svares på.