Stortømming

Høstens stortømming: TUN E OG F 29/9 TUN C OG D 30/9 TUN A OG B 1/10 Som vanlig skal dere ikke kaste bildekk, spesialavfall, som maling og elektriske artikler. (vi har egen container for dette) Bruk kun gjennomsiktige sekker, da svarte sekker ikke er lovlig. Containerne kommer i løpet av dagen.

Status Ohmia.

Ohmia er godt i gang med å montere ladere for El-biler. Det blir satt opp bokser i alle garasjer, og på enkelte steder på ute parkeringen. Beboere vil få info når de kan bestille egen ladeplass være seg det er i garasje eller på p-plassen. Ohmia tar hele kostnaden for graving og montering, det betyr med andre ord det er kostnadsfritt for borettslaget.

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR. Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.  Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019. De beboere som selv har …

Retur av GET utstyr

GET sender i disse dager ut returlapper til alle beboere. Du er selv ansvarlig for at alt utstyr blir returnert. Returlappene forventes i løpet av uke 37.

Basen for ansatte under Covid-19

På de faste ansattes initiativ, ble det i vår bestemt å dele gruppen. De fast ansatte ønsket å ha vaktmestergarasjen som sin base. De innleide fikk derfor ha Skogly som sitt tilholdssted. Dette har vaktmestertjenesten selv bestemt, og styret synes det var en klok avgjørelse med tanke på de smittevernregler vi alle må forholde oss til. For kontakt med drift , så kan de nåes på tlf: 95414100 eller mail: vaktmester@kolstadflaten.no

Ekstrautstyr til ventilasjonen.

Trønderblikk begynner denne uken med service på ventilasjonsanleggene. Som dere har sett,så henger det en lappe på dørene deres. signer denne lappen, å la den henge på døren. Se på dørene nede i gangen for tidspunkt for deres andel. Trønderblikk kommer også med ett tilbud på ekstrautstyr som dere kan bruke bruke sammen med anlegget. Det ene er utskiftning av dagens panel, til fordel av et panel med kun 4 knapper. (se bilde under) De har også ett tilbud på …

Varmtvannsberedere

Styrer minner om andelseiers ansvar for varmtvannsberederne (VVB) i egen leilighet. Det betyr at andelseier selv har  ansvaret forat den er i god stand, og at den ikke har lekkasjer. Ventilen påtopp må etterstrammes. Borettslaget har alt for mange vannskader, og vi kan som følge av det forvente en økning av både forsikringspremie og egenandel dersom ikke dette bremses. Økning av forsikringspremie kan innebære økte felleskostnader. Kontakt rørlegger eller vaktmester på Vaktmester@kolstadflaten.no eller tlf 95414100. Vaktmester vil ikke etterstramming ventilen, men kan vise hvor den sitter.

Service på ventilasjonsanleggene

Trønderblikk vil i løpet av kort tid begynne med service på ventilasjonsanleggene. Det skal da skiftes filter og en rask kontroll av anlegget. I den anledning så må Trønderblikk ha tilgang til deres leilighet. Legger ved to bilder av framdriftsplanen, der kan dere se når de kommer til dere. Trønderblikk vil også henge opp lapper på vær enkelt dør,slik at dere ser når det er deres tur.