Borgerkraft

TIRSDAG, 1 OKTOBER
KL. 18-20
SAUPSTAD BIBLIOTEK
Trondheim kommune lanserer “Borgerkraft” som en invitasjon til innbyggerne
til å delta i utviklingen av byen og bydelen sin. Borgerkraft gir støtte til prosjekter
som innbyggerne mener er viktige for bedre lokalmiljø og en mer bærekraftig by.
Saupstad-Kolstad-Huseby er en av bydelene som er plukket ut til å delta.
Programmet:
18:00 – 18:30. Introduksjon av prosjektet.
Kristin Solhaug Næss, rådgiver innbyggerinvolvering
18:30 – 18:45. Eksempler fra Områdeløft Saupstad-Kolstad.
Lene Markussen, programkoordinator Områdeløft.
19:00 – 19:30. Lokale presentasjoner.
19.30 – 20.00. Workshop «Hva kan vi gjøre i Huseby, Saupstad og Kolstad?»
Velkommen til et uformelt informasjonsmøte og workshop. Vi serverer kaffe
og kaker og håper på en hyggelig prat om store og små tema for Saupstad-Kolstad-Huseby

Del på Facebook