Generalforsamling 13. Mars

Velkommen til Generalforsamling onsdag 13 Mars kl. 18.00 på Ringvegen storstue. Innkallingen er sendt digitalt, og de som har reservert seg har fått det tilsendt per post.


Referat fra beboermøte

Da ligger referat fra beboermøtet 1.November ute på tobb sin side.


Referat fra styret - November 2022

Det er nå publisert referat fra styret på TOBB-portalen.

 


Referat Beboermøte.

Referat fra beboermøte 09.11.22. er nå lagt i portalen og sendt på mail til de beboere som har registrert mailadresse.