Stor tømming

Vi er da klar for høstens stor tømming, containere vil bli satt ut mandag 16.10-17 på A-B tun 17-10-17 på C-D tun 18.10-17 på E-F tun HUSK- Hvitevarer må settes utenfor containeren da dette fjernes av vaktmestere. I containeren skal ikke: Batterier, kjemikalier, maling, lakk og dekk. Dette er spesial avfall og må fjernes på beboers egen regning. Om containeren er full kommer det ikke nye, bruk da den neste på området. Husk også at Fretex vil være på området …