Referat fra styremøte 11/9

Styret har valgt å legge ut opplysninger/referat fra styremøter her ute på hjemmesida framover som ikke er taushetsbelagte. Det vil ikke lengre bli skrevet ut å satt i perm på Skogly.   Get – Vet det er mange som er misfornøyd med dagens Get-løsning, styret jobber med å få på plass nytt tilbud fra Get, med flere som omhandler           å få fiber helt inntil hver leilighet. Dette vil gi en mer stabil løsning enn hva vi …