Årets dugnad nærmer seg.

Tirsdag 10.Mai for TUN D, E og F.

Onsdag 11.Mai for TUN A, B og C.

Utstyret blir lagt ut av vaktmester i løpet av ettermiddagen. Ta vare på det utstyret du bruker, og legg det tilbake der du fant det etter bruk. Løv og annet natur skal legges i gjennomsiktige poser. Vaktmester henter denne dagen etter.

Del på Facebook