VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR

VAKTMESTERTJENESTEN – NY EKSTERN AKTØR. Styret har imøtekommet de ansattes krav på alle punkter. Det kalles virksomhetsoverdragelse og i praksis betyr det at de ansatte beholder sin jobb med alle dets rettigheter. De får en ny arbeidsgiver, en profesjonell arbeidsgiver, som gir stabilitet både for ansatte og borettslaget.  Borettslaget har signert kontrakt med et eksternt firma for å sette ut vaktmestertjenesten. Vi meldte første gangen om at styret vurderte dette på et beboermøte den 18.11.2019. De beboere som selv har …

Kolstad kvikkleiresone

Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone.  På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er:  ·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og …

Trønderblikk

Trønderblikk skal inn i boligene igjen Etter at vi byttet ut selve ventilasjon/varmegjenvinnings modulen, så ble det installert et større bardefilter på tilluften på anlegget. Selv om det ble foretatt en rensing av rørsystemet i leilighetene ved installasjonen, så fikk man ikke fjernet alt i rørsystemet ved denne rensingen. Ved sist gjennomgang fikk ikke Trønderblikk inspisert alle anleggene. Det er det de skal sluttføre nå. Det vil også være en fordel å dobbeltsjekke nye installasjoner. Da kan vi finne og justere/eliminere feil …

Nytt midlertidig styre

Kjære beboer! I høst har det blitt sakt mye, skrevet mye, men også skjedd en hel del. Under ekstraordinær generalforsamlingen som ble avholdt ved Kolstad Arena 22.10.20 ble undertegnede valgt som leder for et nytt interim styre, etter det ble reist mistillit mot det sittende styre. Et interim styre er da et midlertidig styre som skal ta hånd om driften ved borettslaget til den ordinære generalforsamlingen er avholdt på nyåret.  Det midlertidige styret vil nå bruke tiden frem mot generalforsamlingen …

Utvikling av «Gamle Kolstad barneskole»

Trondheim kommune gjennomfører i høst et mulighetsstudie av hvordan tomta til «Gamle Kolstad barneskole» kan utvikles med nye boliger som kan supplere boligtilbudet i bydelen Saupstad-Kolstad på en god måte. To arkitektkontor er valgt ut til å levere hvert sitt forslag. Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU har ansvar for en brukerinvolveringsprosess, og ønsker å invitere til et møte 10.november kl 18-20 i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D. Der vil foreløpige forslag fra arkitektene bli lagt fram og det vil …

Ekstraordinær generalforsamling.

I morgen Torsdag er det ekstraordinær generalforsamling for borettslaget. Stedet er Kolstad Arena kl: 19:00. Se innkallelse for møtets agenda. Kom og gjøre opp din egen mening om saken.Bruk stemmeretten din!

Grillplassen i tun B

Grillplassen i tun B vil i løpet av høsten bli flyttet fra nede i tunet (utenfor 15b) til oppe ved lekeplassen. Dette er for at det er sjenerende for naboer når det blir grillet der nede.

NYTT TELEFONNUMMER ADMINISTRASJONEN.

Administrasjonen har fått nytt telefonnummer: 941 43 686. (Hverdager mellom kl 09.00 – 15:00)Skal du nå vaktmestertjenesten så ringer du som før: 954 14 100.(Hverdager mellom 07:00 – 15:00)Utenom åpningstid, og hvis det er akutt, ring SSG på 03360 Epost Vaktmester: vaktmester@kolstadflaten.no Styret: styret@kolstadflaten. administrasjon: post@kolstadflaten.no

Laddeplasser Ohmia

Ohmia aktiverer alle ladeplasser fra blokk 3 til og med 29 i starten av neste uke. Både de ute, og de i garasjene. Det er nå åpent for bestilling av ladeplass på www.ohmiacharging.no/De som har ladding på endene av garasjerekkene, må innen 1.Desember opprette nytt abonnement til Ohmia for å få bruke ladeplassen etter den datoen. Fra blokk 37 og nedover vil bli ferdigstilt innen kort tid.

Styret er i dag gjort oppmerksom på at det er hengt opp lapper på vinduene i borettslaget.  Borettslagets logo er misbrukt, e-postadresse kan misforståes fordi de bruker kolstadflaten i adressen. I tillegg er oppslaget anonymt, det betyr at dere ikke vet hvem som prøver å henvende seg til dere, og styret vil på generelt grunnlag fraråde dere å sende mail til ukjente adresser. STYRET kommer i løpet av noen få dager ut med info om vaktmestertjenesten mv. Det er viktig …

OPS OPS!

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS: Lar du vaskemaskina eller tørketrommelen jobbe mens du sover? Det gjorde heldigvis ikke disse huseierne, og det var de glade for! De var våkne da de kjente røyklukt fra vaskerommet, og berget nok huset sitt med tidlig og riktig innsats Vi ble sendt ut for å ta en temperaturkontroll og bistod med utlufting. Huseierne var tydelige på at de aldri setter på vask og tørk på natta – det bør ikke du gjøre heller.