EL-Bil Ladestasjon


Borettslaget har 36 plasser for elbil. Ønsker du/dere å leie el-bil lader kontakter dere TOBB på telefon: 73 83 15 00, spør etter personmarked. Det samme gjelder for å sette seg på venteliste for å leie garasje.

Det fins også ladepunkter for el-biler på kortsiden av garasjene A og B..De 4 nærmeste parkeringsplassene ved lade punktene er reservert for el-biler,det vil komme opp skilting om dette. Vi ber vanlige biler parkere på andre ledige plasser.


I løpet av våren vil det bli etablert ladeplasser for alle som trenger det. Det er Ohmia som vil stå for utbygginga. Ønsker dere ladeplass så tegner man abbonnement til Ohmia. De står for alt, mer info kommer når de er oppe å går å klare til bruk.