ParkZone


Borettslaget har privat parkering. Du må derfor ha et gyldig "smartoblat" elektronisk løsning for og kunne stå parkert i borettslaget. Alle som bor i borettslaget må registrere seg(også de uten bil) Kontakt Parkzone kundeservice mandag -fredag fra kl.08.00-16.00 på tlf: 97816204 eller sa@parkzone.no

Biler som er avskiltet skal ikke stå i borettslaget,de vil bli tauet bort på eiers regning.

MC/ Scooter skal ikke stå ved inngangen, dette er kjøretøy og skal parkeres på ordinær parkeringsplass. Etterfølges ikke dette vil disse også bli bøtelagt.

Har du fått bot må du henvende deg til Parkzone borettslaget kan ikke ettergi eller behandle bøter.