Til informasjon

 

I anledning TOBBs samarbeid med vårt boligselskap vil det i disse dager gjennomføres fotografering/dokumentasjon av borettslaget. Dokumentasjonen vil utføres av drone som kommer til å flyve over bebyggelsen. Det vil være mulig å gjenkjenne menneskeskikkelse på bildene, men det er ikke mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Det tas hensyn til GDPR og regelverk for fotografering av enkeltpersoner. Arbeidet vil gjennomføres og sluttføres i august måned.

Del på Facebook