Informasjon

Her finner du den informasjonen du trenger om døgnvakt, EL- bil ladestasjon, ParkZone og «Ofte stilte spørsmål».

Døgnvakt

Henvendelser som gjelder drift, vedlikehold eller forsikringssaker.

Ta kontakt med vaktmester:  +47 954 14 100
(Man – Fre. 0700-15.00)

Ved behov for akutt hjelp utenom åpningstider, har borettslaget et samarbeid for innlåsing og vakttelefon hos SSG: +47 954 14 100 / 03360

*Ved bruk av innlåsningstjenesten vil beboer bli fakturert

kr. 800,- (Man – Fre. før kl. 20:00)

kr 1100,- (Etter 20:00 på hverdager, helg og hellidager)

El- bil ladestasjon

Det er forberedt for 128 plasser for elbil. Ønsker du/dere å leie el-bil lader kontakter dere Ohmia på 46 42 60 00, eller går inn og bestiller selv på ohmiacharging.no. Det samme gjelder for å ordne seg lading i sin egen garasje.

De som har ladeplasser pr. i dag må inn på ohmiacharging.no å bestille seg ny ladeboks. Eksisterende plasser heter det samme som før.

Du kan bestille lading her.

Parkering

Borettslaget har privat parkering. Du må derfor ha et gyldig elektronisk «smartoblat» for å kunne stå parkert i borettslaget.

Som beboer i borettslaget må man være registrert for å kunne aktivere eget «smartoblat» eller registrere gjester på besøk.

Aktiver smartoblat?

Kontakt Parkzone kundeservice mandag -fredag fra kl.08.00-16.00 på tlf: 97816204 eller ae@parkzone.no

Til info:

*Biler som er avskiltet har ikke tilgang til å stå i borettslaget, de vil bli tauet bort på eiers regning.

*MC/ Scooter har ikke tilgang til å stå ved inngangene. Disse må benytte anviste plasser på ordinær parkeringsplass.

*Har du fått kontrollsanksjoner må du henvende deg til Parkzone, borettslaget kan ikke ettergi eller behandle bøter.

For henvendelser og klagebehandling i forbindelse med kontrollsanksjoner: https://parkzone.parkerings.info/customer-web/parkzone/login

Ofte stilte spørsmål

Fra husordensreglene:

Mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det være alminnelig ro i borettslaget. I nevnte tidsrom skal en derfor unngå å forårsake støy ved f.eks. høyrøstet snakk, sang, musikk, fritidsaktiviteter, herunder også på balkonger, i forhager og i tunene. Eksempelvis nevnes at bilkjøring ved biinngangene i nevnte tidsperiode bare må skje i nødsfall.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som for eksempel banking, boring og sliping, skal ikke foregå:

  •  på søndager, høytidsdager og helligdager
  • etter kl 18.00 på lørdager
  • mellom kl 22.00 og 07.00 på hverdager

Dersom en beboer skal avholde selskapeligheter som varer utover kl. 22.00, bør naboene på forhånd varsles om dette. Ved slike anledninger bør en også være varsom med å sette dører og vinduer åpne. Det er ikke tillatt å drive musikkundervisning uten søknad til og tillatelse fra styret. Slik tillatelse kan styret bare gi i samråd med naboene til vedkommende leilighet.

Er det fare for liv og helse? Ring Politiet på 112!

Vi bor tett og det kan være lytt på grunn av at lyder bærer i bygningen. Det betyr både at vi må ta ekstra hensyn og at vi må tåle å høre noen lyder fra naboen.

Det er ikke uvanlig å høre sentrifugen eller dusjen til naboen. Vi kan høre lyder når barn leker, babyer gråter, familier har middagsbesøk osv. Lyder som kommer av at folk lever livet sitt på vanlig måte er ikke grunn til å klage.

Det er grunn til å klage når bråket blir til sjenanse. Det kan være uvanlig mye støy over lengre tid, eller bråk på tidspunkter det skal være stille.

Støy når det skal være stille? Ring på til naboen og be dem dempe seg, evt. ring Politiet på 02800 om du føler deg utrygg.

Er det ofte støy? Skriv en oversikt over støyen (dato, tidspunkt, hva laget støy, hvor lenge stod det på). Pågår det over tid – lag liste.

Klage til styret? Styret kan sende klage dersom du har forsøkt å ta opp klagen din med den som bråker og det ikke har hjulpet. Styret har behov for å vite hvem det gjelder (navn eller spesifikk leilighet), hva støyen er, når det skjedde, hvor ofte det er støy og hvor plagsom støyen oppleves.

Vaktmestrene i borettslaget skifter pærer i fellesareal. De går lysrunde hver mandag i oppgangene. I kjellerne går de sjeldnere.

Om det går pærer i kjelleren, kan du kontakte vaktmester.

Lysrør i garasjene må andelseierne skifte selv. De går ofte dersom de ikke får bli varme hver gang de slås på. Still om timeren på armaturet, evt. kontakt vaktmester for instrukser.

Lyspærer i bolig og bod er andelseiers ansvar og byttes uten hjelp fra borettslaget.

Er naboens dyrehold til sjenanse?

Først – tenk over om det du irriterer deg over er en naturlig følge av at vi bor tett og at det kan være lytt. Noe lyd må vi forvente og tåle.

Så – ta kontakt med naboen det gjelder og si fra om hva som plager deg.

Klage til styret? Styret kan sende klage på dyrehold dersom eieren av dyret ikke overholder reglene for dyrehold i husordensreglene. Styret behandler bare klager som gjelder bjeffing dersom du har forsøkt å snakke med hundeeieren og det ikke har hjulpet.

En klage må spesifisere hvem klagen gjelder (enten navn eller hvilken leilighet)

Brenner det nå? Får du ikke slukket?

  1. Ring brannvesenet på tlf 110!
  2. Gå ut av leiligheten! Lukk dørene!
  3. Varsle naboene!

Ved mindre branntilløp – prøv å slukke med tilgjengelig slukkeutstyr

Hold deg alltid orientert om borettslagets branninstruks som henger nede på veggen ved postkassene i alle oppganger.

Brannvarslere skal plasseres slik at de høres med minimum 60db lydstyrke inne i soverom gjennom lukket før og dekker hele leiligheten.

De fleste plasserer en brannvarsler i stue og soverom. Men det er ikke noe fasitsvar når det gjelder plassering. Det viktige er at alarmen høres i alle rom. Noen velger å bruke flere brannvarslere eller kjøpe varslere som seriekobles.

I dag er kravet at leilighetene skal ha to varslere. Er den du har 10 år skal den plukkes ned og kastes.

Borettslaget deler ut vanlige brannvarslere. Ta kontakt med oss på kontoret så får du nye varslere til leiligheten.

Hver leilighet er utstyrt med 1 stk pulverapparat (6 kg). De skal oppbevares lett tilgjengelig.

Borettslaget vedlikeholder og skifter ut disse pulverapparatene.

Styret anbefaler at hver beboer vurderer om de har ekstra slukkebehov. Noen velger å ha flere slukkere, f.eks en flaske slukkeskum i kjøkkenskapet.

Kontakt oss på drift kolstadflaten@styrepost.no og meld fra om hva du vil at det skal stå på postkassen og ringeklokken så ordner vi dette.

Ikke glem og informer om din adresse.

Ring oss på drift i arbeidstiden.

Kl: 07.00-15.00 på telefon 954 14 100.

Nye batterier må hver enkelt boenhet ordne med selv.

Trenger dere ny fjernkontroll kan det bestilles av oss på drift mot en egenandel på kroner 750,-