I forbindelse med Koronaviruset, så ønsker vi at beboere så langt det lar seg gjøre ikke kommer inn på Skogly eller i vaktmestergarasjen. Bruk telefon eller mail.

Det vil heller ikke være beboeråpent inntil videre.

Del på Facebook