Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad.

Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpaet av juli.

Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp.

For mer info: https://miljopakken.no/nyheter/bedre-a-ga-og-sykle-pa-kolstad?fbclid=IwAR2EGZfUrPrrmsu5N-puvWG3vjCjbSnrKuzZp6cSUilopUW_ZDpVgcritRA

Del på Facebook