Styret


Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmene velges på generalforsamlingen og for en periode på to år.

Styreleder

Tore Engen

Epost

Styremedlem

Mariann Aune

Epost

Styremedlem

Roar Mikkelsen

Epost

Styremedlem

Thomas Weisholz

Epost

Styremedlem

Synnøve Kristiansen

Epost