Styret


Styret består av 1 styreleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Medlemmene velges på generalforsamlingen og for en periode på to år.