Styret har valgt å legge ut opplysninger/referat fra styremøter her ute på hjemmesida framover som ikke er taushetsbelagte. Det vil ikke lengre bli skrevet ut å satt i perm på Skogly.

 

Get – Vet det er mange som er misfornøyd med dagens Get-løsning, styret jobber med å få på plass nytt tilbud fra Get, med flere som omhandler           å få fiber helt inntil hver leilighet. Dette vil gi en mer stabil løsning enn hva vi har i dag hvor det kun ligger fiber inntil blokka og med kobber r           resten.

AirBnb – Flere har forespurt om vi tillater utleie via airbnb. Dette er noe vi ikke ønsker å tillate på grunn av usikkerhet rundt hvem som evt. leier                    andelen, og på grunn av flere episoder andre steder i landet.

Ventilasjon – Alle har nå fått ny ventilasjon, men dessverre plages mange av at det kommer matlukt, røyklukt etc etter at det nye ble satt i gang.                         Styret har bestemt at det skal monteres en type kullfilter som skal eliminere lukt før den kommer inn til folk. Mer info kommer når vi                         vet mer eksakt når entreprenør begynner.

Del på Facebook