Da er det klart for vårens stortømming i borettslaget.

A-B-C tunet 23.05.18

D-E-F tunet 24.05.18

HUSK- elektriske ting SKAL ikke inn i containeren, sett dette utenfor slik at vaktmester kan få fjernet dette i egen container. Dekk og maling skal heller ikke i containeren. Slike ting må vi betale mye ekstra for. Borettslaget har mye utgifter på feil sortering dette går på våre felles utgifter,så sorter rett slik at vi heller kan bruke pengene på andre ting.

 

Er det spørsmål angående tømmingen kan våre driftspersonell kontaktes i arbeidstiden på tlf: 95 4141 00

Del på Facebook