Styret tar ferie

Styret tar ferie i uke 29 og 30. Viss det oppstår situasjoner som haster, så må dere ringe vaktmester på 954 14 100 – Tastevalg 1. De er tilgjengelige på telefon mellom 07:00 – 15:00.
Utenom arbeidstid, å viss ikke det kan vente til neste dag, ring SSG døgntelefon på telefon: 03360. De har samarbeid med borettslaget, å kjenner stedet meget godt!