Lufting av hunder

Vi mottar mye henvendelser om at hunde eiere lar sine hunder gjøre fra seg rundt i tunene og rett utenfor oppgangene. Vi ber om at dere går til plasser som er egnet for lufting av dyr. Vi trenger ikke la dyrene våre gjøre fra seg der unger ligger å ruller i gresset og rett foran oppgangene der vi bor. Heller ikke oppe i blomster urnene våre vaktmestere planter blomster i, skjerp dere dette er ikke akseptabelt. Ta ansvar og vær en god hundeeier!

Noen har luftet hunden i blomster urnene til borettslaget.