PARKERING

Parkeringen er nå i full gang. De som ikke er registrerte vil bøtelegges nå. Beboere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom borettslagets parkeringsregler. Beboere er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer i Smartoblat/ P-tiltatelse på blokk når de registrerer besøk. Parkering av lastebiler og større varebiler skal skje på henviste plasser. Campingvogner og tilhengere skal parkeres på vår private innlåst parkering. Biler som er avskiltet, bilvrak eller annet som tar opp plass, vil- om nødvendig- bli tauet vekk for …