PARKERING

Parkeringen er nå i full gang. De som ikke er registrerte vil bøtelegges nå.

Beboere pålegges å gjøre sine gjester oppmerksom borettslagets parkeringsregler. Beboere er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer i Smartoblat/ P-tiltatelse på blokk når de registrerer besøk.

Parkering av lastebiler og større varebiler skal skje på henviste plasser.

Campingvogner og tilhengere skal parkeres på vår private innlåst parkering.

Biler som er avskiltet, bilvrak eller annet som tar opp plass, vil- om nødvendig- bli tauet vekk for eiers regning. Biler parkert på borettslagets grøntområde omfattes også av dette.

Har du nettopp flyttet inn eller nettopp kjøpt leilighet må du registrere bil hos administrasjonen før du kan parkere.

Kontakt administrasjonen om du trenger hjelp angående parkering.

 

Har du fått bot må du kontakte Trondheim parkering.

Kolstadflaten borettslag drift behandler ikke saker som gjelder bøter.