Trønderblikk skal inn i boligene igjen

Etter at vi byttet ut selve ventilasjon/varmegjenvinnings modulen, så ble det installert et større bardefilter på tilluften på anlegget. Selv om det ble foretatt en rensing av rørsystemet i leilighetene ved installasjonen, så fikk man ikke fjernet alt i rørsystemet ved denne rensingen. Ved sist gjennomgang fikk ikke Trønderblikk inspisert alle anleggene. Det er det de skal sluttføre nå. Det vil også være en fordel å dobbeltsjekke nye installasjoner. Da kan vi finne og justere/eliminere feil eller ubalanser.

Styret har avtalt med Trønderblikk at de skal sjekke opp anlegg hos beboere som mener at anlegget har feil/mangler. Dette vil de gjøre nå, når de likevel befinner seg i borettslaget. 

For å organisere dette på en strukturert måte ønsker styret at beboere som ønsker en sjekk, sender inn en mail til styret. Styret vil da videreformidle Trønderblikk. 

Det er da viktig at følgende informasjon blir lagt ved mailen.:

Navn / Inngang / Leilighet nr / Telefon / Kort beskrivelse av «problemet».

Kontaktskjema Styret

Del på Facebook