Det har blitt montert opp nye vannslanger i alle tun, disse er plassert slik at den skal nå det meste av tunet, de er 30 meter lange. De største tunene har fått 2 stk.

Nøklene til vannlåsen blir hengt opp litt høyt på veggen i den oppgangen der slangen er montert. Den SKAL henges tilbake der etter bruk. Den som bruker slangene er ansvarlig for at slangen blir behandlet bra, så vi slipper at den blir ødelagt.

For å bruke de, så må dere først komme dere inn i oppgangen, å der håper styret at de som bor i den aktuelle oppgangen er behjelpelig med å slippe inn de som skal bruke den. Det er en spake, plassert under det gamle slangehuset, den må slås på før bruk, å av etter bruk. De gamle slangene skal hovedsaklig ikke brukes lengre.

Del på Facebook