Drift ønsker at folk som lufter hund om at hundene IKKE tisser i og på urner med sommerblomster. De står ute ved parkering (hvite i betong) og på tun (i tre).Det samme gjelder ved inngangspartier på trapp, på asfaltert gangvei inn mot trapp/dør, og busker og blomsterbed i forbindelse inngangspartiene.
Når en hund har startet, lokkes andre dit av lukt, og alle skal markere.

I tillegg ber vi om at folk ikke parkerer så nærme kantsteiner mellom parkering og gressøyer da det blir vanskelig for drift å gjennomføre gressklipping.

Del på Facebook