GET


Her vil det komme mer info i løpet av våren

da borettslaget skal over til Telenor i løpet av året