Styret er i dag gjort oppmerksom på at det er hengt opp lapper på vinduene i borettslaget. 

Borettslagets logo er misbrukt, e-postadresse kan misforståes fordi de bruker kolstadflaten i adressen.

I tillegg er oppslaget anonymt, det betyr at dere ikke vet hvem som prøver å henvende seg til dere, og styret vil på generelt grunnlag fraråde dere å sende mail til ukjente adresser.

STYRET kommer i løpet av noen få dager ut med info om vaktmestertjenesten mv.

Det er viktig for styret at ting blir gjort i rett rekkefølge.

Styret deltok for noen dager siden i et hyggelig møte med Stig Vikan AS, de ansatte, fagforbundet, og advokater. Det tok litt tid å få gjennomført møtet fordi man ønsket å finne et tidspunkt som passet flest mulig. I tillegg var det viktig for styret at dette møtet var holdt før vi går ut med informasjon til beboerne.

Bilde tilsendt av beboer.
Del på Facebook