Epost adresser andelseiere

I forbindelse med digital generalforsamling så ser vi at vi mangler noen mailadresser til andelseiere. Vi har levert ut innkallinger i postkassen til disse, men hadde vært fint å hatt flest mulig til en senere anledning. Send din mail til styret@kolstadflaten.no eller post@kolstadflaten.no

Årets dugnad

Styret har bestemt at årets dugnad skal gjennomføres, men med flere restriksjoner. Tun A, B og C: 12.05.20 Tun D, E og F: 13.05.20 Dere starter når dere har lyst.           HUSK 1 METER AVSTAND Vaktmester legger ut utstyret som vanlig, når du velger deg det utstyr du skal bruke, så er det ikke lov til å dele med andre. Utstyret legges tilbake der dere tok det ifra. Vi kommer til å legge ut pakker med engangshansker, vi oppfordrer alle …

Miljøpakken skal ruste opp gang- og sykkelvegen mellom Huseby (Kongsvegen) og Bjørndalsbrua.

Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad. Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpaet av juli. Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp. For mer info: https://miljopakken.no/nyheter/bedre-a-ga-og-sykle-pa-kolstad?fbclid=IwAR2EGZfUrPrrmsu5N-puvWG3vjCjbSnrKuzZp6cSUilopUW_ZDpVgcritRA

Saupstad Frivilligsentral handlehjelp

Handlehjelp Saupstad Frivilligsentral og Coop Kolstad har nå startet samarbeid om handlehjelp. Vi ønsker å hjelpe deg som sitter i karantene, eller av helsemessige årsaker ikke kan gå i butikken selv. Gjør din bestilling på lene.osterlie@redcross.no, eller på telefon959 22 074 hverdager mellom 9-15. Varene tilstrebes levert på døra neste hverdag. Spesifiser bestillinga så godt som mulig, f.eks 1 liter Tine Lettmelk istedenfor 1 liter melk. Bestiller må oppgi navn, telefonnummer og faktura/leveringsadresse. Det må opprettes konto hos Coop Kolstad …

Parkering

I disse Korona tider har vi observert at det er litt dårlig med parkering på dagtid. Det går fint å parkere langs de store øyene mellom parkeringa og Kolstadvegen. Bare husk på å parkere slik at andre bilister og utrykningskjøretøy kommer forbi. Det vil ikke bli gitt bot på slik parkering så lenge man er registrert. Parkering inne i biltunene er fortsatt ikke lov.

Saupstad Frivilligsentral

Ringevenn Den kritiske situasjonen påvirker oss alle. Både praktisk, relasjonelt og psykisk. Mange føler seg utrygge og engstelige i en tid der vi samtidig skal begrense fysisk kontakt. De mange som sitter isolert hjemme kan ha behov for noen å snakke med. Da kan vi gjøre mye ved å ringe noen som trenger det. Har du lyst å bli ringevenn? Som frivillig ringevenn får du kontakt med en som ønsker noen å prate med på telefonen. Saupstad frivilligsentral kobler dere …

Info til beboere

Grunnet Korona har styret telefontid alle dager 11:00-13-00 inntil videre.

Kjære beboer!

Vi er inne i en meget spesiell fase som gjør at vi ALLE må gjøre sitt til at vi kutter smittelinja og får stoppet Coronaviruset. Her i Borettslaget er det nå mange som har hjemmekontor og er derfor avhengig av at ALLE viser hensyn til hverandre. Tenk og føl før du utfører DIN tenkte handling: Hva ville denne handlingen påvirket DEG om det var andre rundt deg som utførte den????? Er DU enig? Er DU villig til å gjøre en …

Kontakt med drift og beboeråpent.

I forbindelse med Koronaviruset, så ønsker vi at beboere så langt det lar seg gjøre ikke kommer inn på Skogly eller i vaktmestergarasjen. Bruk telefon eller mail. Det vil heller ikke være beboeråpent inntil videre.

Generalforsamling 2020

Info til andelseiere i Kolstadflaten Borettslag På bakgrunn av myndighetenes beslutninger utsettes generalforsamlingen på ubestemt tid. Mer info kommer når vi har fått klarsignal til å innkalle til nytt møte. Alle beboere må ta vare på innkallingen dere allerede har fått da det ikke blir laget nye. -Styret-