Kolstad kvikkleiresone

Kolstad kvikkleiresone er undersøkt på nytt, revurderingen viser at Kolstadflaten borettslag ikke ligger i en kvikkleiresone.  På NVE sitt kvikkleirekart slik det vises på nett, ligger østre deler av Kolstadflaten borettslag innenfor Kolstad kvikkleiresone. Kartet viser at kvikkleiresonen er klassifisert i høy faregradklasse. NVE sitt kart på nett er uheldigvis ikke oppdatert. På oppdrag fra NVE er det imidlertid gjort grunnundersøkelser og ny vurdering av hvor stor kvikkleiresonen Kolstad er. De aktuelle rapportene er:  ·       20120099-01-R Rev. 01, «Kvikkleiresoner Trondheim. Rosten, Kolstad og …

Trønderblikk

Trønderblikk skal inn i boligene igjen Etter at vi byttet ut selve ventilasjon/varmegjenvinnings modulen, så ble det installert et større bardefilter på tilluften på anlegget. Selv om det ble foretatt en rensing av rørsystemet i leilighetene ved installasjonen, så fikk man ikke fjernet alt i rørsystemet ved denne rensingen. Ved sist gjennomgang fikk ikke Trønderblikk inspisert alle anleggene. Det er det de skal sluttføre nå. Det vil også være en fordel å dobbeltsjekke nye installasjoner. Da kan vi finne og justere/eliminere feil …

Nytt midlertidig styre

Kjære beboer! I høst har det blitt sakt mye, skrevet mye, men også skjedd en hel del. Under ekstraordinær generalforsamlingen som ble avholdt ved Kolstad Arena 22.10.20 ble undertegnede valgt som leder for et nytt interim styre, etter det ble reist mistillit mot det sittende styre. Et interim styre er da et midlertidig styre som skal ta hånd om driften ved borettslaget til den ordinære generalforsamlingen er avholdt på nyåret.  Det midlertidige styret vil nå bruke tiden frem mot generalforsamlingen …

Utvikling av «Gamle Kolstad barneskole»

Trondheim kommune gjennomfører i høst et mulighetsstudie av hvordan tomta til «Gamle Kolstad barneskole» kan utvikles med nye boliger som kan supplere boligtilbudet i bydelen Saupstad-Kolstad på en god måte. To arkitektkontor er valgt ut til å levere hvert sitt forslag. Institutt for arkitektur og planlegging ved NTNU har ansvar for en brukerinvolveringsprosess, og ønsker å invitere til et møte 10.november kl 18-20 i Ringen Storstue, Saupstadringen 19D. Der vil foreløpige forslag fra arkitektene bli lagt fram og det vil …

Epost adresser andelseiere

I forbindelse med digital generalforsamling så ser vi at vi mangler noen mailadresser til andelseiere. Vi har levert ut innkallinger i postkassen til disse, men hadde vært fint å hatt flest mulig til en senere anledning. Send din mail til styret@kolstadflaten.no eller post@kolstadflaten.no

Årets dugnad

Styret har bestemt at årets dugnad skal gjennomføres, men med flere restriksjoner. Tun A, B og C: 12.05.20 Tun D, E og F: 13.05.20 Dere starter når dere har lyst.           HUSK 1 METER AVSTAND Vaktmester legger ut utstyret som vanlig, når du velger deg det utstyr du skal bruke, så er det ikke lov til å dele med andre. Utstyret legges tilbake der dere tok det ifra. Vi kommer til å legge ut pakker med engangshansker, vi oppfordrer alle …

Miljøpakken skal ruste opp gang- og sykkelvegen mellom Huseby (Kongsvegen) og Bjørndalsbrua.

Dette er en viktig og mye brukt trase for myke trafikanter. Strekningen er 1,1 kilometer lang og går gjennom et tett befolket område på Kolstad. Arbeidet startet i april og skal være ferdig i løpaet av juli. Strekningen ble bygd tidlig på 1970-tallet. Den er i en elendig forfatning med ødelagt dekke og delvis manglende kantstein. Det er vanskelig å drifte gang- og sykkelvegen vinters tid blant annet fordi kummer og sluk stikker opp. For mer info: https://miljopakken.no/nyheter/bedre-a-ga-og-sykle-pa-kolstad?fbclid=IwAR2EGZfUrPrrmsu5N-puvWG3vjCjbSnrKuzZp6cSUilopUW_ZDpVgcritRA

Saupstad Frivilligsentral handlehjelp

Handlehjelp Saupstad Frivilligsentral og Coop Kolstad har nå startet samarbeid om handlehjelp. Vi ønsker å hjelpe deg som sitter i karantene, eller av helsemessige årsaker ikke kan gå i butikken selv. Gjør din bestilling på lene.osterlie@redcross.no, eller på telefon959 22 074 hverdager mellom 9-15. Varene tilstrebes levert på døra neste hverdag. Spesifiser bestillinga så godt som mulig, f.eks 1 liter Tine Lettmelk istedenfor 1 liter melk. Bestiller må oppgi navn, telefonnummer og faktura/leveringsadresse. Det må opprettes konto hos Coop Kolstad …

Parkering

I disse Korona tider har vi observert at det er litt dårlig med parkering på dagtid. Det går fint å parkere langs de store øyene mellom parkeringa og Kolstadvegen. Bare husk på å parkere slik at andre bilister og utrykningskjøretøy kommer forbi. Det vil ikke bli gitt bot på slik parkering så lenge man er registrert. Parkering inne i biltunene er fortsatt ikke lov.

Saupstad Frivilligsentral

Ringevenn Den kritiske situasjonen påvirker oss alle. Både praktisk, relasjonelt og psykisk. Mange føler seg utrygge og engstelige i en tid der vi samtidig skal begrense fysisk kontakt. De mange som sitter isolert hjemme kan ha behov for noen å snakke med. Da kan vi gjøre mye ved å ringe noen som trenger det. Har du lyst å bli ringevenn? Som frivillig ringevenn får du kontakt med en som ønsker noen å prate med på telefonen. Saupstad frivilligsentral kobler dere …