NB! SISTE FRIST NYE NØKLER 23.05.22

Til Beboere i Kolstadflaten Borettslag.
Det er siste frist til å hente nye nøkler i morgen 23.05.22 mellom 17.00-20.00.
Låssenter starter i morgen opp med å skifte ut sylindere.
De som ikke har hentet nøkler risikerer da at de ikke kommer inn i leiligheten når disse er utskiftet.
Beboer må selv stå for kostnader ved innlåsing.
De som ikke har mulighet til å hente må ta kontakt med styret.
Tlf 941 43 686
Mail: kolstadflaten@styrepost.no
Styret i Kolstadflaten Borettslag