I årets årsberetning så manglet antall styremøter og behandlede saker styret hadde behandlet det inneværende styre år.

I perioden 4/4-19 til 12/3-20 hadde styret 20 styremøter og totalt 201 behandlede saker.

Del på Facebook