FAQs

Mellom kl. 22.00 og 07.00 skal det være alminnelig ro i borettslaget. I nevnte tidsrom skal en derfor unngå å forårsake støy ved f.eks. høyrøstet snakk, sang, musikk, fritidsaktiviteter, herunder også på balkonger, i forhager og i tunene. Eksempelvis nevnes at bilkjøring ved biinngangene i nevnte tidsperiode bare må skje i nødsfall.

Oppussingsarbeid som medfører sjenerende støy som for eksempel banking, boring og sliping, skal ikke foregå:

  •  på søndager, høytidsdager og helligdager
  • etter kl 18.00 på lørdager
  • mellom kl 22.00 og 07.00 på hverdager

Dersom en beboer skal avholde selskapeligheter som varer utover kl. 22.00, bør naboene på forhånd varsles om dette. Ved slike anledninger bør en også være varsom med å sette dører og vinduer åpne. Det er ikke tillatt å drive musikkundervisning uten søknad til og tillatelse fra styret. Slik tillatelse kan styret bare gi i samråd med naboene til vedkommende leilighet.

Er det fare for liv og helse? Ring Politiet på 112!

Vi bor tett og det kan være lytt på grunn av at lyder bærer i bygningen. Det betyr både at vi må ta ekstra hensyn og at vi må tåle å høre noen lyder fra naboen.

Det er ikke uvanlig å høre sentrifugen eller dusjen til naboen. Vi kan høre lyder når barn leker, babyer gråter, familier har middagsbesøk osv. Lyder som kommer av at folk lever livet sitt på vanlig måte er ikke grunn til å klage.

Det er grunn til å klage når bråket blir til sjenanse. Det kan være uvanlig mye støy over lengre tid, eller bråk på tidspunkter det skal være stille.

Støy når det skal være stille?

Ring på til naboen og be dem dempe seg, evt. ring Politiet på 02800 om du føler deg utrygg.

Er det ofte støy?

Skriv en oversikt over støyen (dato, tidspunkt, hva laget støy, hvor lenge stod det på). Pågår det over tid – lag liste.

Klage til styret?

Styret kan sende klage dersom du har forsøkt å ta opp klagen din med den som bråker og det ikke har hjulpet. Styret har behov for å vite hvem det gjelder (navn eller spesifikk leilighet), hva støyen er, når det skjedde, hvor ofte det er støy og hvor plagsom støyen oppleves.

Vaktmestrene i borettslaget skifter pærer i fellesareal. De går lysrunde hver mandag i oppgangene. I kjellerne går de sjeldnere.

Om det går pærer i kjelleren, kan du kontakte vaktmester.

Lysrør i garasjene må andelseierne skifte selv. De går ofte dersom de ikke får bli varme hver gang de slås på. Still om timeren på armaturet, evt. kontakt vaktmester for instrukser.

Lyspærer i bolig og bod er andelseiers ansvar og byttes uten hjelp fra borettslaget.

Regler for dyrehold (fra husordensreglene)

Hold av husdyr er ikke tillatt uten styrets godkjenning. Unntatt fra dette er husdyr som innekatter, smågnagere, små akvarier og små fugler o.l. som holdes innendørs og ikke er til sjenanse for naboene.

Hundehold og hold av utekatt skal søkes til styret. Det skal søkes skriftlig. Søknader som gjelder oppganger der det allerede er dyr av samme type blir innvilget uten spesiell saksbehandling. Dersom det ikke er dyr av samme type i oppgangen må søknaden legges fram for beboerne i tilfelle styret må ta særlige hensyn til allergier eller andre grunner til at dyreholdet ikke kan innvilges.

Det er ikke tillatt å lufte husdyr i området bestemt som lekeplass for barn. Eier plikter å fjerne ekskrementer etter husdyr.

Dyreholdet skal ikke være til sjenanse for naboene. Det vil i tilfelle ansees som brudd på husordensreglene.

Ta kontakt med borettslagets kontor (post@kolstadflaten.no) i god tid før du flytter inn med eller skaffer deg dyr.

Skal du skaffe deg hund eller inne katt?

Dette skal søkes om til våre kontorer.

Send oss søknad på mail post@kolstadflaten.no eller legg søknad i vår postkasse.

Råd til deg som har hund

Når du har valgt å bo i ei blokk med hund, har du samtidig tatt på deg et ansvar for at naboene dine ikke blir plaget av ditt dyrehold.

Her er noen råd:

Gi hunden din den oppmerksomheten og treningen den har bruk for, slik at den er rolig og ikke bjeffer unødig.

Ta gjerne kontakt med naboene for å høre hvordan de opplever hundeholdet ditt. Vær åpen for at hunden kan oppføre seg annerledes når du er borte enn når du er tilstede i leiligheten.

Ikke la hunden gjøre fra seg ved inngangen.

Lar du hunden gjøre fra seg på borettslagets område – plukk opp avføringen! Det er egne søppelkopper for avføring langs gangveien på innsiden av borettslaget. Du kan også bruke vanlig restavfall.

Del på Facebook