De som har garasjeplass i borettslaget har kun 1 plass fast ute. Den andre plassen blir fjernet fra tillatelsen i løpet av kort tid.

Videre henvises det til punkt 8 i husholdensreglene:

«8.          BILHOLD OG PARKERING

Bileierne har et særlig ansvar i borettslaget, da bilen foruten å være et direkte faremoment, også er en alvorlig forurensnings- og støykilde.

Kjøring og parkering i området må bare foregå i samsvar med oppsatte skilt.

Det minnes særskilt om at parkering er forbudt langs veiene ved biinngangene. Disse tunene er kun ment som adkomststed for biler ved av- og pålessing av varer og personer, og forutsetningen er at bilene ikke etterlates når dette er utført. Dessuten er tunet åpent for serviceetater som vaktmestertjenesten, renholdsverk, ambulanser og drosjer, og skal derfor være ryddig døgnet rundt. Kjøring i tunene er, særlig om natten, alltid sjenerende for beboerne. Mellom klokkeslettene 22.00 og 07.00 skal det derfor ikke foregå kjøring i tunene uten i nødsfall.

De som disponerer garasje skal bruke denne og ikke oppta annen parkeringsplass.

Hver enkelt beboer plikter å henvise sine gjester med bil til de merkede parkeringsplassene.

Biler som er avskiltet, bilvrak eller annet som opptar unødvendig og uberettiget plass, vil bli fjernet.»

 

Del på Facebook