Vi er inne i en meget spesiell fase som gjør at vi ALLE må gjøre sitt til at vi kutter smittelinja og får stoppet Coronaviruset.

Her i Borettslaget er det nå mange som har hjemmekontor og er derfor avhengig av at ALLE viser hensyn til hverandre.

Tenk og føl før du utfører DIN tenkte handling: Hva ville denne handlingen påvirket DEG om det var andre rundt deg som utførte den?????

Er DU enig? Er DU villig til å gjøre en innsats? Derfor anmoder vi DEG til å tenke deg grundig om før du evt. tenker å pusse opp (medfører mye støy) eller om DU har tenkt å gjøre andre ting som kan påvirke dine medmennesker.

Del på Facebook