Kjære beboer!

I høst har det blitt sakt mye, skrevet mye, men også skjedd en hel del. Under ekstraordinær generalforsamlingen som ble avholdt ved Kolstad Arena 22.10.20 ble undertegnede valgt som leder for et nytt interim styre, etter det ble reist mistillit mot det sittende styre. Et interim styre er da et midlertidig styre som skal ta hånd om driften ved borettslaget til den ordinære generalforsamlingen er avholdt på nyåret. 

Det midlertidige styret vil nå bruke tiden frem mot generalforsamlingen til å tilrettelegge for at et nytt styre skal få en best mulig start. De dagene etter ekstraordinære generalforsamlingen har det midlertidige styret brukt tid å sette seg inn i avtaler og gjøremål som er gjeldene for borettslaget. Det har tatt litt ekstra tid med å få de nødvendige tilgangene, derfor kommer det informasjon først nå.

Intensjonen til det midlertidige styre vil være å se på en mer effektiv drift av borettslaget, slik at man får mer nytte av hver krone man bruker. Det er satt opp møter hver 14. dag, i tillegg kommer eventuelle hastemøter og annet som medfølger det å ta ansvar som ligger i forbindelse med borettslagets drift.  

Vi har allerede startet med å legge opp til et nøkternt budsjett for 2021, som vil legges frem ved generalforsamlingen på nyåret. Det vi ser på er om det finnes rom for en mer effektiv bruk av de midlene borettslaget disponerer. Vi har starter opp dialogen med Tobb og andre samarbeidspartnere. I tillegg har styret som mål om å gå igjennom de avtaler borettslaget har for å se om det finnes bedre eller rimeligere tilbud i markedet. 

Eventuelle endringer i de eksisterende avtalene vil bli løftet frem i forbindelse med den ordinære generalforsamlingen, så vil det være opp til den enkelte beboer å bestemme hvilke avtaler som skal være gjeldene for borettslaget. 

Det midlertidige styre har vært i kontakt med valgkomiteen. Her har man anmodet om at valgkomiteen nå bør starte jobben med å sette sammen et nytt styre. Det nye styret er på valg og vil bli presentert på det ordinære generalforsamlingen.

Derfor vil vi oppfordre alle de som er interessert, eller som kjenner noen som kan vær aktuell for å sitte i styre til å ta kontakt med valgkomiteen. Kontaktinfo ligger lengre ned.  

Svein Asbjørnsen
Styreleder for interim styret

Administrasjon
Tlf: 941 43 686
(man – fre: 9.00 – 15.00)
kolstadflaten@styrepost.no

Valgkomiteen: 
Per Olav Buvik
Telefon eller SMS
911 03 943

Del på Facebook