Som noen allerede har sett, så har det kommet opp noen sperrebånd på parkeringsplassen. Dette er for at Ohmia skal montere Elbil-ladere. De starter med graving ved blokk 3 i uke 33, og vil fortløpende jobbe seg nedover. De har et ønske om at bilene ikke parkeres tett inn til sperrebåndene så de får plass til å montere.

Det kan også oppleves at deler av parkeringen kan, for kortere perioder være helt avsperret. Hvis det ikke blir plass til din bil, så kan dere i anleggstiden parkere tett inntil de store gressplenene som skiller parkeringen fra Casper Lundes veg. Men dere må IKKE stå til hinder for noen, da får dere bot.

Dere må prøve å ikke parkere så tett inntil sperrebåndet, da de trenger plassen til å arbeidet sitt.
Del på Facebook