Ohmia vil starte med å grave og monter ladere i månedskifte August September.. Da blir det satt opp ladere på utvalgte plasser og i garasjene. Viss du vil ha tilgang til en lader, ta kontak med Ohmia på www.Ohmia.no

Del på Facebook