Innlåsningsfullmakt - Befaring vinduer - SSG 2022

Fullmakt

Fyll ut dette skjema for å gi fullmakt til innlåsning for SSG i forbindelse med befaring av vindu. Oppstart 13.06.2022.


Fullmakt - Mal

Fullmakt

Denne fullmakten gjelder innlåsning i leilighetene i forbindelse med bytte av lås-sylindere. Fyll ut skjema under og registrer ditt samtykke.


Låssylinder 2022

Fullmakt

Denne fullmakten gjelder innlåsning i leilighetene i forbindelse med bytte av lås-sylindere. Fyll ut skjema under og registrer ditt samtykke.