Til borettslag, velforenigner og huseierlag på Saupstad og Kolstad
Miljøpakken i Trondheim kommune planlegger å bygge en gang- og sykkelbro mellom Tiller og Saupstad. Broen har vært planlagt lenge, og nå legges forslaget til reguleringsplan ut til høring.

Vi vil i den forbindelse gjerne invitere deg til å komme med innspill.

Frem til 18. august 2018 kan alle som ønsker det, si hva de mener om planforslaget – enten det er positivt, nøytralt eller negativt. Når høringsperioden er over, vil byplankontoret gå gjennom innspillene og gjøre eventuelle endringer i planforslaget.

Hva er hensikten med planen?
Hensikten med å bygge en gang- og sykkelbro over Bjørndalen er å binde de folkerike bydelene Saupstad/Kolstad/Flatåsen (vest for Bjørndalen) og Tiller/Rosten (øst for Bjørndalen) tettere sammen. Planen legger til rette for å bygge ca 180 meter bro. I tillegg kommer ca 270 meter gang- og sykkelveger, som skal knytte broen sammen med det veinettet som allerede finnes.

Hvor kan jeg se nærmere på planen?

Du kan se hele planforslaget på:

Jeg vil gjerne komme med innspill til planen. Hvordan går jeg fram?

Du kan si din mening:

  • Via nettsiden nevnt i forrige avsnitt – gå til planforslaget og trykk på knappen “åpne skjema for å gi innspill”.
  • Via epost tilpostmottak@trondheim.kommune.no.
  • Via vanlig brevpost til Trondheim kommune, Byplankontoret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim.

Dersom du velger å sende innspill via e-post eller vanlig brev, må huske å merke innspillet ditt med riktig saksreferanse: 12/2502

Jeg har spørsmål knyttet til dette planforslaget. Hvem kan svare?

  • Handler spørsmålet om hvordan du kan gi innspill, ta kontakt med Bytorget på tlf. 72 54 25 00 eller

byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

 

  • Vennligst oppgi saksnummeret 12/2502 når du tar kontakt med oss.

Frist for uttalelse er 18. august 2018.

Kommunen vil vurdere alle innspill og uttalelser til forslaget i den endelige behandlingen av reguleringsplanen. Har du gitt skriftlig innspill til planen, vil du få brev om vedtaket når planen er ferdig behandlet.

Den vedtatte planen kunngjøres forøvrig i kommunens samleannonse i Adresseavisen.

Del på Facebook