Generalforsamlinger

Referater fra våre generalforsamlinger

2019

Generalforsamling xx. dato

Referat - PDF

2020

Generalforsamling ikke avholdt

Referat - PDF

Kontakt oss dersom det er noe du lurer på i forhold til våre styrereferater!